Welkom op de website van Watersportpark Scharsterrijn!

 

Watersportpark Scharsterrijn, opgericht op 8 september 1966, is een coöperatieve vereniging gelegen in Boornzwaag. Het park heeft ca. 250 leden op ongeveer 294 landjes en een bestuur met 6 bestuursleden.

 

De vereniging heeft tot doel:
"Percelen grond of kavels daarvan, ten behoeve van recre­atie, aan haar leden in gebruik te geven op voorwaar­den,met de vereniging overeen te komen en met inacht­neming van de statuten en eventuele reglementen.                                                                                                       
Het op andere wijze behartigen van de stoffelijke belangen van haar leden, voor zover deze verband houden met het hier vermelde."